Kompleksowy system zarządzania
gospodarką odpadami komunalnymi

Nasze rozwiązania informatyczne
zapewniają najwyższy poziom kompleksowego
wsparcia codziennych procesów biznesowych

Arrow
Arrow
Slider

„odpadywgminie.com” – to połączenia wiedzy, doświadczenia i IT w uzyskaniu następujących celów:

 • Stały i kompleksowy monitoring systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • Planowanie i organizacja systemu gospodarki
 • Analiza i monitoring zachodzących procesów odbioru odpadów i poziomu odzysku
 • Planowanie budżetu systemu oraz jego monitorowanie
 • Efektywne zarządzanie eksploatacyjne
 • Efektywne rozliczanie finansowe w systemie (księgowość budżetowa)
 • Uszczelnienie gospodarki odpadami
 • Mobilne nowoczesne narzędzia edukacyjne i informacyjne

„odpadywgminie.com” zapewnia:

 • ekonomiczne i technologiczne uzasadnienia zastosowanych rozwiązań całego systemu gospodarki odpadami
 • możliwość monitorowania całego strumienia odpadów
 • Efektywną ewidencje i rozliczenie zobowiązań
 • Pełna sprawozdawczość ustawową i zarządczą

System odpadywgminie.com to połączenie wiedzy

i doświadczenia naszych klientów

oraz zespołu PROFEKO

z najnowszymi technologiami informatycznymi.

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52